Termotohtori Oy
Kilonkallio 3 A
02610 ESPOO

0400 292945

asiakaspalvelu@termotohtori.fi

Viiden vuoden takuu
Kuva postitalosta

Postitaloon toteutimme perussäädön ja verkostojen täytöt.

Lämpösuunnittelu

Patteriverkoston perussäätö

Hyvin toteutettu patteri­verkoston perussäätö lisää asumis­mukavuutta ja myös parantaa energia­tehokkuutta. Perussäädön avulla saadaan kaikkiin asuin­huoneisiin tavoite­tason mukainen lämpötila, kun säätämättömässä verkostossa usein on ongelmia etenkin kylmissä yläkerran asunnoissa. Asukas voi kuitenkin tarvittaessa hieman muuttaa huone­lämpötilojaan termostaattien avulla. Käyttämämme matalavirta­menetelmä mahdollistaa erityis­tapauksissa tarvittavan lisälämmön yksittäisen patterin jälki­käteisellä säädöllä, muuta verkostoa häiritsemättä.

Perussäädöllä saatavan energian­säästön ja asumis­mukavuuden takia kannattaa perussäätö usein tehdä jo ennen kuin patteri­venttiilit tarvitsee vaihtaa. Takaisin­maksuaika on lyhyt, sillä säädöstä saatava energian­säästö on usein luokkaa 10-20 %.

Ruskeaa kuplivaa vettä ja toisessa näytteessä kirkasta vettä

As Oy Kartanonpuiston lämmitysverkoston vesi ennen ja 4 kk huuhtelun jälkeen.

Verkostojen täytöt ja huuhtelut

Patteriverkostot ja muut vesi­kiertoiset järjestelmät täyttyvät vaivattomasti vakuumi­tekniikkaan perustuvalla Airsepex®-laitteistolla.

Menetelmäämme käytettäessä verkostoa ei tarvitse lainkaan ilmata, eikä sinne pääse korroosiota aiheuttavaa happea tai muita vesijohto­veden mukana tulevia kaasuja. Rahaa säästyy, eikä asunnoissa tarvitse käydä.

Tarvittaessa verkosto voidaan täytön yhteydessä tai muutoin huuhdella epäpuhtauksien poistamiseksi. Huuhtelussa ei käytetä lisäaineita ja myös huuhtelussa käytettävä vesi käsitellään hapettomaksi ennen verkostoon syöttämistä. Huuhtelusta asiakkaalle toimitetaan raporttina vesianalyysi ja laboratoriotulokset.

Täytämme myös glykoli­verkostoja ja teollisuus­järjestelmiä.

Avaimet käteen

Perussäätö tai lämmitys­järjestelmän saneeraus myös edullisena kokonais­pakettina. Kunto­arviot ja kaiken­laisten piirien kierto-ongelmien ratkaisut. Tasa­painotukset, kartoitukset ja mittaukset. Maksuton kiinteistö­käynti tarpeellisten töiden arvioimiseksi. Ota yhteyttä!

Termotohtori Oy

Olemme vuonna 2007 perustettu kuuden hengen LVI-teknologia­yritys. Työmme perustuu omaan jatkuvaan tuote­kehitykseen ja tieteel­liseen tutkimukseen. Airsepex-tekniik­kaamme ja Jaconi-ohjel­mistoa on käytetty menestyk­sekkäästi tuhansissa kohteissa yli kymmenen vuoden aikana.

Kohteisiimme kuuluvat Tapiolan kauppa­keskus Ainoa, kahden pohjois­maisen pankin pää­konttorit ja lukuisat muut rakennukset keskustan vanhoista arvo­kiinteistöistä aivan tavallisiin asunto-osake­yhtiöihin koko pää­kaupunki­seudulla.

Yrityksen perustaja tekniikan tohtori Aatos Kärkkäinen on käsitellyt täyttö­tekniikkaa ja perus­säätö­suunnittelua väitös­kirjassaan Gasfri påfyllning av värme- och kylsystem samt injustering av radiatorsystem.