Palvelumme

Tarjoamme seuraavat palvelut:

 • Hapeton vesi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin Airsepex®-menetelmällä;
  verkostojen hapeton täyttö ja huuhtelu kaasuttomalla vedellä
 • Patteriverkoston perussäätö
 • Lämmitysjärjestelmän tasapainotukseen liittyvät mittaukset
 • Lämmönjakokeskusten uusimiseen liittyvät suunnitelmat, KL-suunnitelmat
 • Glykoliverkostojen täytöt
 • Muu lämmitysjärjestelmien ja jäähdytysverkostojen toimintaan liittyvä konsultointi

Takuuarvot:

 • perussäädetyn verkoston äänettömyystakuu
 • perussäädön jälkeen sisälämpötilan tasaisuutta koskeva takuu (+-1 ºC)
 • täyttöä koskien verkoston 5 vuoden ilmattomuustakuu

Toteutamme projektit lähtökohtana tieteelliset faktat ja vankka kiinteistöissä tehtävistä töistä hankittu käytännön kokemus.

Hapeton vesi lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin

Airsepex® 4.2 vedenkäsittelylaitteemme poistavat yli 99 % käyttöveden sisältämästä hapesta (VTT-S-10703-07). Veteen liuennut typpi poistuu vähintään yhtä suuressa määrin.

Airsepex®-tekniikkaa sovellettaessa verkostoa ei tarvitse ollenkaan ilmata perinteiseen tapaan pattereiden ilmausruuveista, joten asunnoissa ei tarvitse lainkaan käydä pattereita ilmaamassa. Hapen korroosiovaikutus eliminoidaan, koska lähes ilmaton verkosto täytetään käytännöllisesti katsoen hapettomalla vedellä.

Airsepex®-tekniikka on palvelutuote. Mitään verkostoon asennettavia ilmanpoistolaitteita ei siis tarvita, kun asiat hoidetaan kerralla kuntoon. Menetelmää on hyvällä menestyksellä käytetty jo yli 10 vuoden ajan pääkaupunkiseudun kiinteistöissä, jonka lisäksi Turun ja Tampereen seuduilla yhteensä yli 2000 kiinteistössä, monenlaisissa verkostoissa.

Suosittelemme, että perussäädettävät kohteet täytetään hapettomalla vedellä aina, kun perussäädön yhteydessä vaihdetaan patteriventtiilit. Näin menetellen verkostoon ei pääse korroosiota aiheuttavaa happea asennustöiden yhteydessä.

Huuhtelun avulla saadaan poistetuksi verkostosta sinne aikoinaan kertynyttä roskaa, korroosion aiheuttamaa magnetiittia. Huuhtelu hapettomalla vedellä auttaa myös silloin, jos verkosto on aikaisemmin täytetty kaasupitoisella vedellä, ja hankalista ilmaongelmista halutaan eroon.

Menetelmä toimii erittäin hyvin myös glykoliverkostojen täytössä.

Taustatietoa

Yrityksen perustaja, TkT Aatos Kärkkäinen on toiminut vastuullisena johtajana muun muassa seuraavissa tutkimusprojekteissa:

 • “Patteriverkoston laskennallisen perussäätömenetelmän kehittäminen” 81/881/85 KTM
 • “Uusi patteriverkoston tasapainotusmenetelmä” 226/881/91 KTM
 • Tekes-projektit (1667/480/00 ja 3407/31/05) koskien nestekiertoverkostojen veden käsittelyä ja kaasujen poistoa

Teoreettinen tausta koskien täyttö- ja tasapainotustekniikkaamme on esitetty Aatos Kärkkäisen väitöskirjassa “Gasfri påfyllning av värme- och kylsystem samt injustering av radiatorsystem” (14.9.2010), joka on kokonaisuudessaan luettavissa Aalto-yliopiston sivuilla osoitteessa http://lib.tkk.fi/Diss/2010/isbn9789526032955/isbn9789526032955.pdf.

Ota yhteyttä:

Termotohtori Oy
Kilonkallio 3 A
02160 ESPOO

Aatos Kärkkäinen puh. 0400 311 780

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@termotohtori.fi

 

 

Olemme mukana Nolla tapaturmaa-foorumissa ja Tilaajavastuu-palvelussa.   Oheisesta linkistä voi tarkistaa tilaajavastuun tiedot.

 

Tilaajavastuu