På svenska

Normalt påfylls värme- och kylsystem med vattenledningsvatten, som innehåller i rikt form både syre och kväve. Syret orsakar korrosion och kvävet orsakar avluftningsbehov. Med vår Airsepex® -teknik avgasas vattenledningsvattnet innan det pumpas in i ett vattentomt system. Luften i systemet evakueras före påfyllningen. Med denna teknik kan även stora radiatorsystem påfyllas inom några timmar utan bostadsbesök.

I samband av injustering av radiatorsystem är byte av radiatorventiler oftast nödvändigt. Då har våra kunder gärna beställt också

gasfri påfyllning av värmesystem
i samband med injustering
av radiatorsystem

 

Termotohtori Oy har lanserat dessa tjänster i huvudstadsregionen sedan år 2007.

AINOA I CENTRUM AV HAGALUND var ett jättestort byggnadsprojekt. Vi uppfyllde och sköljde där omkring 20 olika slags värme- och kylsystem med gasfritt vatten (eller blandning av glykol och gasfritt vatten).

Vi arbetade också med i projekten på Södra Esplanaden 18  i Helsingfors.

Vårt injusteringsprogram Jaconi baserar sig på fullständig matematisk modellering av byggnad, radiatorer och rör.

Injusteringen av radiatorsystem gör det ofta möjligt att nå även 10-15 % sparning av värmekostnader.

De här injusteringsmetoderna har vi använt redan i över 30 år, närmast i Helsingforsregionen, i Åboregionen (Tekno-Innovaatio Oy) och i Tammerforsregionen (Knowtek Oy). Vi har redan injusterat och uppfyllt tusentals värme- och kylsystem under över 10 år, mestadels i höghus men också i radhus.

Vi gör också fjärrvärmeplanering.

Mera information beträffande vår teknik hittar du i min doktorsavhandling (”Gasfri påfyllning av värme och kylsystem och injustering av radiatorsystem”, 2010) som du kan hämta från http://lib.tkk.fi/Diss/2010/isbn9789526032955/ (pdf).

Kontakta gärna mig.
Aatos Kärkkäinen
gsm 0400-311780
aatos.karkkainen (at) termotohtori.fi

Termotohtori Oy
Kilonkallio 3 A
02610 ESPOO