Tausta

Patteriverkoston perussäätö

Tausta

Hyvin tehdyllä perussäädöllä voidaan saavuttaa jopa 10-15 % säästö energiankulutuksessa (Motiva). On arvioitu, että yhden asteen pudotus huonelämpötilassa säästää noin 5 % lämmityskuluissa. Menovesikäyrän alentaminen on mahdollista, kun asuntojen huonelämpötilat tasaantuvat kunnolla tehdyn perussäädön jälkeen. Säätämättömässä talossa menovesikäyrä tarvitsee pitää korkealla, kun osa asunnoista on muutoin liian kylmiä. Säästöjen lisäksi saadaan siis parannettua asumisviihtyvyyttä. Perussäädön yhteydessä säädämme myös menovesikäyrän.

Aloitin patteriverkoston perussäätöön liittyvän kehitystyön jo vuonna 1985, jolloin yritykseni Tekno-Innovaatio Oy sai johdettavakseen KTM:n energiaosaston tukeman projektin “Patteriverkoston laskennallisen perussäätömenetelmän kehittäminen” 81/881/85 KTM. Projektin yhteydessä tehtiin tarkat verkoston toimintaa kuvaavat laskentamallit, joiden perusteella luotiin patteriverkoston perussäätöohjelmisto Teho. Jo tuolloin laskentaohjelmasta pyrittiin tekemään mahdollisimman eksakti, joten verkostolaskentaan liitettiin tavanomaisen painehäviölaskennan lisäksi myös painovoimaisen kierron vaikutus sekä menoveden lämpötilan muutos eristämättömissä nousulinjoissa. Kehitystyöhön liittyi myös joitakin Tekes-projekteja.

2000-luvun alkuvuosina ohjelmoitiin ja otettiin käyttöön aikaisemman Teho- ohjelmiston korvaava, täysin uusi C++ -kielinen laskentaohjelmisto, Jaconi, joka perustuu verkoston mahdollisimman tarkkaan matemaattiseen mallinnukseen. Pattereiden vesivirrat lasketaan huoneiden laskennallisiin  tehontarpeisiin perustuen, ja käyttäen todellista menoveden lämpötilaa, sillä myös veden jäähtyminen eristämättömissä nousuputkissa otetaan huomioon laskennassa. Tällä on suuri merkitys etenkin korkeammissa kerrostaloissa.

Näitä menetelmiämme käyttäen on pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereen alueella tehty patteriverkoston perussäätö jo tuhansiin kiinteistöihin.

Uusinta tekniikkaa alalla edustaa ns. matalavirtaventtiilien käyttö, joiden avulla päästään laskennallisesti vielä tarkempiin säätöarvoihin.

Patteriverkoston tasapainotus ja paine-eromenetelmä

Oivalsin jo vuonna 1987, että patteriverkoston tasapainotus kannattaa tehdä siten, että linjojen meno/paluu väliset paine-erot säädetään samoiksi. Tutkimus- ja kehitystoiminnan perusteella selvisi edelleen, että vanhojen kerrostaloverkostojen putkistot ovat usein varsin väljiä, jolloin perussäätö voidaan tai suorastaan pitää tehdä ilman linjasäätöventtiileitä. Mainituin periaattein tehtyä patteriverkoston perussäätöä alettiin kutsua nimellä paine-eromenetelmä ja se on saanut vankan jalansijan Suomessa.

Teoreettinen tausta patteriverkoston perussäätöä / paine-eromenetelmää sekä verkoston hapetonta täyttöä koskien on seikkaperäisesti esitetty väitöskirjassani “Gasfri påfyllning av värme- och kylsystem samt injustering av radiatorsystem” (14.9.2010), joka on kokonaisuudessaan luettavissa Aalto-yliopiston sivuilla osoitteessa:  http://lib.tkk.fi/Diss/2010/isbn9789526032955/isbn9789526032955.pdf

Lue lisää perussäädöstämme

Aatos Kärkkäinen, TkT