Verkoston huuhtelu

Verkoston huuhtelu kaasuttomalla vedellä käyttäen Airsepex®-täyttö- ja vedenkäsittelytekniikkaa

Joissakin melko harvinaisissa tapauksissa verkostoissa biologiset tai kemialliset prosessit tuottavat kaasuja, aiheuttaen jatkuvaa ilmaustarvetta. Mahdollinen syy tähän voi olla verkostoon laitetut lisäaineet. Tällöin kiertovesi kannattaa vaihtaa mahdollisimman suuressa määrin. Verkostosta päästetään tällöin vettä viemäriin ja samanaikaisesti verkostoon pumpataan kaasutonta vettä oheisen kuvan periaatteen mukaisesti.

Huuhtelusta saadut kokemukset ovat olleet hyviä. Oheisen taulukon luvut esittävät erään vuonna 1994 valmistuneen rivitaloverkoston huuhteluprojektista saatuja lukuja. Pahojen kaasuongelmien lisäksi kohteessa oli esiintynyt myös korroosion aiheuttamia vuotoja.

Ennen huuhtelua Huuhtelun jälkeen
pH-arvo 5.2 7.7
Rautapitoisuus mg/l 107.5 0.6
Johtavuus mS/m 74.1 28.1
Kovuus pH 10.0 6.7
Keltaista vettä Kirkasta vettä

Taulukko: Laboratoriossa mitatut arvot vesinäytteistä, jotka on otettu eräästä patteriverkostosta ennen kaasuttomalla vedellä tehtyä huuhtelua ja sen jälkeen.

Hapeton täyttö

Teoriaa