Hapeton täyttö

Hapeton vesi – Airsepex®-täyttö- ja vedenkäsittelytekniikka

Veden käsittely ja verkoston täyttö

Lähdettäessä täyttämään tyhjää lämmitys- tai jäädytysverkostoa oikea lähtökohta on täyttää verkosto vedellä, josta on poistettu mahdollisimman tarkkaan käyttöveteen liuenneet kaasut; happi ja typpi.

Nämä kaasut ovat peräisin ilmakehästä, joita lämpötilassa 10 °C olevaan veteen voi maksimaalisesti liueta noin 1 mol/m³, typen osuuden ollessa noin 65 % ja hapen noin 35%. Tämä vastaa mittausten mukaan likimain näiden kaasujen määrää käyttövedessä. Yleisessä kielenkäytössä puhutaan yleensä vain hapesta, mikä on ymmärrettävää, koska happi aiheuttaa korroosiota verkostoissa.

Jos kaasukonsentraatioita 1 mol/m³ vastaava kaasumäärä poistetaan vedestä ja saatetaan ilmakehän painetta vastaavaan paineeseen, vastaa tämä kaasumäärä lämpötilassa 20 °C tilavuutta noin 24 l.

Tunnetusti tehokas tapa alentaa veteen liuenneiden kaasujen määrää on alipaineen käyttö.  Prosessi tehostuu edelleen huomattavasti, jos käytetään niin alhaista painetta, että vesi alkaa kiehua. Airsepex®-täyttötekniikan ydin on tämän fysikaalisen ilmiön hyödyntäminen, jolloin lämmintä käyttövettä keitetään lämmönjakohuoneessa jatkuvan prosessina alipaineen avulla ja käsitelty vesi pumpataan suoraan verkostoon.

Airsepex® 4.2 vedenkäsittelylaite poistaa yli 99 % käyttöveden sisältämästä hapesta (VTT-S-10703-07). Veteen liuennut typpi poistuu vähintään yhtä suuressa määrin.

Täytettävä verkosto vakumoidaan ennen täyttöä mahdollisimman tehokkaasti. Mikään verkosto ei ole venttiilin asennuksen jälkeen absoluuttisen tiivis. Ilmaa virtaa siis jossain määrin täytön aikana alipaineiseen verkostoon. Väitöstyössä johdettiin laskentamalli, jonka avulla kunkin täytön yhteydessä voidaan todeta, että täyttöprosessin tärkeä lopputulos – riittävän alhainen kiertoveden kaasukonsentraatio – toteutuu.

Airsepex®-tekniikkaa sovellettaessa verkostoa ei tarvitse ollenkaan ilmata perinteiseen tapaan pattereiden ilmausruuveista.  Kaikki ilmaukseen liittyvät huoneistokäynnit jäävät pois sekä hapen korroosiovaikutus eliminoidaan, koska lähes ilmaton verkosto täytetään käytännöllisesti katsoen hapettomalla vedellä.

Airsepex®-tekniikka on palvelutuote. Mitään verkostoon asennettavia ilmanpoistolaitteita ei siis tarvita, kun asiat hoidetaan kerralla kuntoon.

Airsepex®-täyttötekniikkaa soveltaen on täytetty menestyksellisesti jo yli 1500 patteriverkostoa yli 10 vuoden aikana. Myös jäähdytysverkostoja on täytetty ja huuhdeltu laitteistollamme.

Tutustu tästä Eteläesplanadi 18 -esitteeseen. Teimme tähän kohteeseen  verkostojen hapettoman täytön.

Hapettoman täytön edellytykset

Ennen täyttöä verkoston tulee luonnollisesti olla riittävän tiivis.  Käytännössä hyväksi on osoittautunut verkoston koeponnistus paineilmalla venttiilien asennuksen jälkeen. Urakoitsijat ovat tottuneet käyttämään tätä tekniikkaa, jolloin vaatimustaso – paine n. 2 bar laskee 12 h koeponnistusjakson aikana korkeintaan 0.2 bar – on yleensä melko helposti saavutettu.

Airsepex®-täyttötekniikan käyttö vaatii voimavirran. Täytön aikana tarvittava teho on kuitenkin melko pieni, vain noin 2.8 kW.

Täyttöventtiili

Laitteiden tarvitsemaa lämpimän käyttöveden virtaamaa ei saada normaalista lämpimän veden käyttöpisteestä.  Hyvin käyttökelpoiseksi on osoittautunut lämmönjakokeskuksessa olevan täyttöventtiilin hyödyntäminen (kuva), josta yleensä on helposti saatavissa tarvittava vesivirta.

 

Asioista tarkemmin väitöskirjani kappaleissa 8-12.

Teoriaa

Verkoston huuhtelu