Patteriverkoston perussäätö

Patteriverkoston perussäätö

Olemme vuosien mittaan todenneet, että patteriverkoston perussäädöllä todellakin voidaan saavuttaa 10-15 % energiansäästö samalla, kun parannetaan asumisviihtyvyyttä.  Kun asuntojen lämpötilat ovat tasaiset, voidaan menovesikäyrää laskea, jolloin säästöä syntyy.

Kun säätö voidaan tehdä venttiileitä vaihtamatta, kustannukset jäävät hyvin pieniksi.  Tarkistamme venttiilien mahdollisen vaihtotarpeen tarjouksen yhteydessä.

Etenkin korkeissa taloissa ylin kerros helposti jää liian viileäksi, kun taas talon keskikerrosten asunnot voivat olla turhankin kuumia. Laskentaohjelmamme Jaconin avulla säädämme verkoston siten, että saavutetaan tasaiset huonelämpötilat, ja asukkaille jää silti vielä omaakin säätövaraa.

Jaconi-ohjelmamme tekee laskennan perustuen rakennuksen ja verkoston tarkkaan matemaattiseen mallinnukseen, ja ottaa huomioon myös eristämättömien putkien vaikutuksen.  Säädämme +-1 asteen tarkkuudella tasaiset lämpötilat asuinhuoneisiin.

Perussäätämättömässä kiinteistössä usein ylimpään kerrokseen ei saada riittämään lämpöä, ja tähän ongelmatilanteeseen auttaa vain koko verkoston perussäätö.

Ns. matalavirtamenetelmä mahdollistaa myös sen, että yksittäiseen huoneeseen tai huoneistoon voidaan säätää yksilöllisesti hiukan korkeampi lämpötila kuin muissa, kun esim. asukas korkean ikänsä takia tarvitsee sitä.

Patteriverkoston perussäätösuunnittelun lisäksi teemme suunnittelukohteissamme myös patteriverkoston tasapainotukseen liittyvät paine-eromittaukset.

Mikäli perussäädön yhteydessä vaihdetaan uudet esisäädettävät patteriventtiilit, on verkosto tyhjennettävä ja täytettävä. Tarjoamme tällöin suunnittelupalveluumme liittyen myös verkoston täytön hapettomalla vedellä. Näin menetellen putkiurakoitsija asentaa venttiilit ja asettaa esisäätöarvot laskemiimme arvoihin. Me vastaamme kaikesta muusta. Huoneistoissa ei tarvitse ollenkaan käydä ilmaamassa pattereita.

Annamme täyttöpalvelullemme viiden vuoden ilmattomuustakuun, koska teoreettinen tarkastelu ja yli 10  vuoden käytännön kokemus osoittavat, että mitään jatkuvaa ilmausta ei tarvita.

Pattereiden vesivirtojen ja venttiilien esisäätöarvojen laskenta

Perussäätösuunnittelun teemme omalla Jaconi-laskentaohjelmallamme. Ohjelma on tehty C++ -kielellä ja se perustuu väitöskirjassani esittämilleni lämpö- ja virtausteknisille laskentamalleille.

Keskeinen asia on, että pattereiden vesivirrat lasketaan huoneiden laskettuihin tehontarpeisiin perustuen. Menovesi jäähtyy eristämättömissä nousuputkissa. Tämän vuoksi Jaconi-ohjelma laskee jokaisen patterin vesivirran todellisella menoveden lämpötilalla. Asialla on suuri merkitys varsinkin korkeissa kerrostaloissa. Painehäviölaskennassa on mukana myöskin painovoimaisen kierron vaikutus.

Pystymme kartoittamisen avulla tekemään perussäätölaskennan myös kohteisiin, joiden alkuperäiset lämpöjohtokuvat ovat kadoksissa. Mikäli ikkunat uusitaan lähivuosina, voidaan uusien arvojen laskenta tehdä aikaisemman laskennan perusteella.

Linjojen tasapainotus sovellettaessa paine-eromenetelmää

Teemme linjojen tasapainotuksen paine-eromenetelmän periaatteiden mukaan.

Paine-eromenetelmää sovellettaessa saadaan patteriventtiilien paine-erot vastaamaan huomattavasti tarkemmin suunnittelupaine-eroa kuin linjojen vesivirtoihin perustuvaa menetelmää sovellettaessa.

Paine-eromenetelmää ja sen vertailua vesivirtojen mittaukseen perustuvaan menetelmään  käsitellään tj. Aatos Kärkkäisen  väitöskirjassa  kappaleissa 27-29. Lue lisää tästä.